No to WOOP

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym podejściem w temacie realizacji planów.

Twórczynią WOOP jest Gabrielle Oettingen, profesor psychologii na Uniwersytecie Nowojorskim. Jej badania naukowe koncentrują się na tym, jak ludzie myślą o przyszłości i jak to wpływa na funkcje poznawcze, emocje i zachowanie. Metoda WOOP ma pokazać że przeszkody, które najbardziej utrudniają nam spełnienie naszych pragnień, mogą pomóc w ich realizacji. Wg autorki samo pozytywne myślenie może utrudniać podjęcie realnych celów.
WOOP to akronim od angielskich słów: Wish (cel, życzenie), Outcome (wynik, pożądany rezultat, korzyść), Obstacle (przeszkoda), Plan (plan).

CDN.
Na podstawie:
Gabriele Oettingen „WOOP – skuteczna metoda osiągania celów”

Podobne wpisy