POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dobry Adres Gabinety Lekarskie i Psychoterapeutyczne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

I.
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Dobry Adres Gabinety Lekarskie i Psychoterapeutyczne
Administrator danychAdministratorem Państwa danych jest osoba świadcząca Państwu usługi lekarskie bądź terapeutyczne
Podstawy prawne przetwarzaniaObowiązek prawny, umowa o świadczenie usług medycznych, interes publiczny
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane w imieniu osób świadczących ww. usługi
Prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w informacji szczegółowej

II.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów Dobry Adres Gabinety Lekarskie i Psychoterapeutyczne