||

Slowlife

Proponujemy małą inspirację z książki, którą napisał Urlich Schnabel:

lenistwo wg autora to są te godziny, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy panami swojego czasu, kiedy zamiast gonić za pieniędzmi, karierą czy sukcesem staramy się dotrzeć do samych siebie. Może to mieć miejsce podczas różnych form aktywności: podczas inspirujących rozmów, gry, wędrówek, muzykowania, a nawet w pracy. To są te momenty, które mają wartość same w sobie i nie poddają się nowoczesnej logice oceniania.

Podobne wpisy