|

P jak plan

P-plan – plan

Celem jest ustalenie, co zrobić, aby pokonać lub obejść przeszkodę. Wymaga to przewidywania, w jakich okolicznościach może pojawić się trudność i jak konkretnie się zachować. Jeżeli np. pojawi się przeszkoda X…, to wykonam działanie Y… Jeśli przeszkoda X pojawi się (kiedy, gdzie), to zrobię Y (akcja lub myśl, aby pokonać przeszkodę).

Na podstawie:
Gabriele Oettingen „WOOP – skuteczna metoda osiągania celów”

Podobne wpisy