|

SMART – timely defined

Cel musi mieć odniesienie do osi czasu.


Timely defined – określony w czasie
Cel powinien mieć dokładnie określone ramy czasowe. Gdy mamy harmonogram, datę początku i zakończenia realizacji celu głównego, jak również jego poszczególnych etapów – wiadomo, czego się trzymać.

Podobne wpisy