|

SMART – relevant

Cel SMART to cel ważki!

Relevant – istotny, posiadający znaczenie
Cel powinien być ważnym krokiem naprzód, a jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował. Nie może być „emocjonalnie obojętny”.

Podobne wpisy