|

Czego potrzebujemy?

Najczęściej potrzebę definiuje się jako odczuwanie braku czegoś, co mobilizuje nas do działania, aby ten brak wypełnić.

Potrzeby możemy podzielić na:

Podstawowe, bez zaspokojenia których nasz organizm nie może funkcjonować – są one związane z fizjologią naszego organizmu. Nie zależą one od środowiska, kultury. Są to:

  • oddychanie,
  • zdobywanie pożywienia,
  • wydalanie,
  • wypoczynek, sen,
  • prokreacja,

Inne związane są z funkcjonowaniem w społeczeństwie, środowiskiem i kulturą. Lista tych potrzeb zależy od osobowości, indywidualnych cech człowieka i wartości przekazanych w danej kulturze. Najczęściej mówi się o potrzebach:

  • bezpieczeństwa (bezpieczeństwa ciała, ekonomicznego, brak lęku, oparcia w innych);
  • miłości i przynależności (akceptacji, uznania, bliskości, wspólnoty, ważności, empatii, szczerości, miłości, wsparcia, zrozumienia, towarzystwa, więzi, szacunku dla innych, uznania, zaufania, zrozumienia i bycia zrozumianym, sławy, dominacji, wzajemności, współpracy);
  • samorealizacji, autonomii, kontaktu z samym sobą (autentyczności, wyzwań, uczenia się, kompetencji, kreatywności, samoakceptacji, szacunku dla siebie, osiągnięć, prywatności, sensu, poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie, rozwoju, stymulacji, wybierania własnego planu spełniania marzeń,celów i wartości, wybierania własnego sposobu rozwiązywania problemów, opłakiwania straty ukochanych osób, marzeń itp.);
  • związku ze światem (piękna, kontaktu z przyrodą, harmonii, porządku, pokoju);
  • radości życia (zabawy, radości, humoru, przygody, inspiracji, różnorodności, nadziei, komfortu, prostoty).

Na podstawie „Potrzeby to podstawa” Agnieszki Skowrońskiej.

Podobne wpisy