|

Umiejętności i wyzwania

Wykres przedstawiający zależności pomiędzy poziomem posiadanych umiejętności a poziomem wyzwania według teorii przepływu Mihálya Csíkszentmihályi

Twórca pojęcia stanu flow, Mihaly Csikszentmihalyi uważa, że człowiek wchodzi w stan flow, gdy wysoki poziom trudności działania jest połączony z wysokim poziomem umiejętności.
Gdy stajemy przed dużym wyzwaniem (oczywiście dużym w naszej subiektywnej ocenie), lecz mamy wysoki poziom umiejętności, wtedy są duże szanse na wejście w stan flow

Gdy umiejętności są wysokie, lecz poziom wyzwania jest niski, człowiek nie wchodzi w stan flow. Czuje, że kontroluje sytuację, odczuwa rozluźnienie, ale nie jest to stan w którym umysł, ciało i działanie stanowią jedno. Nie ma potrzeby by tak było. Zawodnik światowej klasy grając z amatorem nie musi się wysilać by go pokonać.
Gdy umiejętności są niskie, a poziom wyzwania wysoki, pojawia się niepokój lub lęk. Człowiek uważa, że jego umiejętności nie są wystarczająco dobre by sprostać wyzwaniu, więc pojawia się obawa. Z czasem, gdy jego umiejętności wzrosną, zmieni się ona w uczucie pobudzenia. Gdy mówca lub trener po raz pierwszy ma wystąpienie publiczne może się bać, czy sobie poradzi i czasem ten lęk jest tak silny, że uniemożliwia wystąpienie. A kiedy nabierze doświadczenia, odczuwa już tylko pobudzenie przed występem.

Gdy umiejętności są niskie, a poziom wyzwania też jest niski, pojawia się nuda i obojętność. Po co się zajmować czymś, co nie stanowi wyzwania i czego nie umiemy robić?

Podobne wpisy