||

Weryfikacja

A ostatni etap w drodze do kreatywności to „chwila prawdy”… 😄

5. Weryfikacja
Sprawdzamy dokładnie możliwości realizacji pomysłu, opracowujemy szczegóły i wcielamy go w życie.
(na podstawie artykułu Magdaleny Mazurkiewicz „Jak praktyka uważności wspiera kreatywność” Charaktery nr 11/2020)

Podobne wpisy