||

Uzdrawiająca moc natury…

Zainspirowani powstałym w Oddziale Dziennym przy ul. Mącznej w Szczecinie ogrodem terapeutycznym, postanowiliśmy zgłębić temat  hortiterapii i zaprosić Państwa na wspólny spacer po ścieżkach terapii naturą.

Co kryje pojęcie hortiterapia? Ogrodoterapia – hortiterapia, ogrodolecznictwo, to metoda lecznicza  wykorzystująca pracę w ogrodzie lub przebywanie w ogrodzie jako formę terapii. Jest stosowana w przypadku rekonwalescencji po udarach, wypadkach, jest również stosowana u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością, a także jako metoda terapeutyczna dla osób wykluczonych społecznie: więźniowie, mniejszości narodowe, młodociani przestępcy, a także, jako metoda uzupełniająca, w leczeniu uzależnień.

Podobne wpisy