|

SMART – measurable

Cel powinien spełniać kryterium mierzalności:

Measurable – mierzalny
Ta cecha pomaga sprawdzać postępy na drodze realizacji celu i określić, kiedy zostanie zrealizowany. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony.

Podobne wpisy