Neuronalne podstawy synestezji

Zastanawiacie się, czy znane są przyczyny synestezji?

Synestezja może wystąpić z powodu uszkodzenia mózgu, zażywania narkotyków czy hipnozy, ale badania wykazały, że 2-4 procent populacji doświadcza synestezji na co dzień, bez żadnej wyraźnej przyczyny. Co więcej, przypadłość często ma charakter rodzinny.
Istnieją różne teorie tłumaczące zjawisko synestezji. Teoria Simona Baron-Cohena zakłada, że budowa mózgu synestetyków różni się od większości populacji istnieniem dodatkowych połączeń mózgowych między obszarami odpowiadającymi za percepcję różnych zmysłów. Inna teoria zakłada specyficzne zaburzenia w przewodnictwie neuronalnym (zaburzenia hamowania impulsów), powodujące odbieranie świata większą ilością zmysłów. Nadal jednak nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, jakie są przyczyny synestezji.

Podobne wpisy