||

Serendipity

Słyszeliście o serendipity?

Serendipity to słowo, które opisali amerykańscy socjologowie: Robert K. Merton oraz Elinor Barber – serendipity to przypadkowe odkrycie ważnych nieposzukiwanych rozwiązań przez przygotowany do tego teoretycznie umysł.
Odkrycia tej kategorii dowodzą (oczywiście w dużym uproszczeniu), że wypoczęty mózg to mózg twórczy, a zbyt intensywne poszukiwanie rozwiązania często niszczy kreatywność.

Podobne wpisy