lek. Katarzyna Cybulska

Specjalista psychiatra, tel. 501 166 674

Lekarz, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej [1996], w 2003 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie, w którym pełni funkcję ordynatora oraz w ramach praktyki prywatnej. Pracowała w Poradni i Oddziale dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych. W ramach podyplomowego kursu psychoterapii ukończyła szkolenie w zakresie dialogu terapeutycznego i psychoterapii grupowej. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w służbie zdrowia. Doskonali swoje kwalifikacje systematycznie uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach z zakresu psychiatrii.
Katarzyna Cybulska – ZnanyLekarz.pl

lek. Maciej Fronczak

Specjalista psychiatra, tel. 604 996 883

Lekarz, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej [2004]. Tytuł specjalisty psychiatry zdobył w 2012 r. Od 2005 r. zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w całodobowych oddziałach SPS ZOZ „Zdroje”: III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Alkoholu i Środków Psychoaktywnych oraz Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, a także w Oddziale Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie. Aktualnie jest ordynatorem Oddziału Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Posługuje się płynnie językiem angielskim.

lek. Beata Perkowska

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, tel. 666 993 747

Lekarz, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej [1993]. W 2001 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe uzyskała pracując w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Oddziale i Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Pracowała jako psychiatra i psychoterapeuta w oddziale dziennym, aktualnie doświadczenie zawodowe doskonali pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie, w którym pełni funkcję zastępcy ordynatora oraz w ramach praktyki prywatnej. Ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2002). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach, zarówno psychoterapeutycznych, jak i psychiatrycznych.

mgr Agnieszka Grzybowska

Pedagog, psychoterapeuta, tel. 608 388 945 

Magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Od początku swojej ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej pracuje jako psychoterapeuta w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie prowadząc psychoterapię grupową i indywidualną. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla rodziców z zakresu komunikacji z młodzieżą i radzenia sobie ze złością. Na co dzień zajmuje się także terapią rodzin, par oraz doradztwem rodzinnym. Były wykładowca w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie z zakresu niedostosowania społecznego i pedagogiki resocjalizacji. W stałej superwizji WTTS. Członek PTP i WTTS. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii problemów seksualnych w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych szkoleniach psychoterapeutycznych Terapii Par i Rodzin. Decyzją Ministra Zdrowia otrzymała uznanie dorobku naukowego i zawodowego ze specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Bogusława Kosiarz

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, tel. 605 270 635

Mgr Pedagogiki i mgr Ekonomii Menedżerskiej. Psychoterapeutka ukończyła czteroletnie Podyplomowe Studium Psychoterapii oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – studia posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP) wydany przez European Association for Psychoterapy (EAP). Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Psychoterapię kobiet ciężarnych i młodych matek w kryzysie. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Analitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zgodnie z zasadami Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Posiada doświadczenie we współprowadzeniu Grupy Otwarcia®, Grup Interprsonalnych i Grup Wsparcia dla osób borykających się z ograniczeniami zdrowotnymi i życiowymi (np. młodzi dorośli, pacjenci onkologiczni, osoby z SM, pacjenci po kryzysach psychotycznych). Prowadzi mentoring, coaching i wsparcie zawodowe dla osób w kryzysie zawodowym – ma własne wieloletnie doświadczenie pracy w systemie korporacyjnym. Matka dwojga dorosłych dzieci.

mgr Agnieszka Stacherzak

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta ITG i PTPG, trener grupowy ITG, tel. 607 662 423

Od ponad 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, par, rodzin i grup. Ukończyła całościowe szkolenie w nurcie Gestalt oraz  2,5 letnią Szkołę Terapii Rodzin i Par pod okiem specjalistów z Włoskiego Instytutu Kairòs. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych szkoleniach psychoterapeutycznych związanych z pracą z klientami indywidualnymi, parami i rodzinami. Decyzją Ministra Zdrowia otrzymała uznanie dorobku naukowego i zawodowego ze specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w oddziale dziennym, pracując z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i zaburzeniami w strukturze osobowości. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i konsultacji dla organizacji społecznych, szkół oraz szkoleń zawodowych.
Więcej na stronie www

mgr Dominika Widawska

Psychoterapeuta i doradca systemowy, tel. 696 33 44 03

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego studiów magisterskich Politologia i nauki społeczne, specjalność Socjologia [1998] oraz podyplomowych Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne [2009]. Uczestniczy w licznych w szkoleniach i warsztatach z zakresu Terapii Systemowej, Terapii Par i Rodzin [od roku 2009], a także odbyła szkolenia z zakresu TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz NVC (Porozumienia bez Przemocy) [2011]. Odbyła również szkolenie w zakresie psychoterapii problemów seksualnych w Katowickim Instytucie Psychoterapii [2019]. Psychoterapeuta po drugim stopniu szkolenia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu WTTS. Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów WTTS.
Więcej na stronie www